HeyOo Hizmetleri Kullanımı Sözleşmesi

Kullanım sözleşmesi


Son Güncelleme: 1 Eylül 2023

Heyoo Web Siteleri kullanım koşulları sayfamıza hoş geldiniz. Sizi de Heyoo Web Siteleri kullanıcıları arasında görmekten dolayı çok mutluyuz.

Bu sayfada; Heyoo Hazır Web Siteleri dahil, sunduğumuz tüm hizmetlerimizi kullanan her kullanıcı için geçerli olan önemli şartları bulacaksınız.

Hem şeffaf bir şekilde hizmet verirken kendimizi koruyabilmek hem de hizmetlerimizi kullanan kullanıcılarımızın zarar görmesini de engellemek için bu şartlara karşılıklı onay vermemiz gerekiyor. Sözleşmemizi olabildiğince açık ve anlaşılır tutmaya çalıştık. Buna rağmen açıklamamızı istediğiniz konular var ise lütfen sorunuz.


HeyOo Hizmetleri Kullanımı Sözleşmesi

Taraflar ve ilk bilgiler:

 1. Heyoo, kullanıma hazır web sitelerinin, birer yıllık abonelik şeklinde kullanıcılarına sunulduğu bir internet servisidir (Heyoo olarak anılacaktır. Mahir B. tarafından temsil edilmektedir).
 2. Heyoo’nun hizmetlerini kullanan kullanıcılar bu sözleşme hükümlerine tabidir (Kullanıcı olarak anılacaktır).
 3. Bu sözleşme, https://www.heyoo.net/web-tasarim-kullanimi-sozlesmesi adresinde ulaşılabilir durumdadır.
 4. Bu sözleşme, Heyoo tarafından önceden duyurulmaksızın ve tek taraflı olarak değiştirilebilir. Değişiklik sonrasında; kullanıcıların hizmetleri kullanmaya devam etmesi ya da 7 gün içerisinde yazılı olarak itiraz etmemesi halinde sözleşme değişikliklerini kabul etmiş sayılacağından, bu sözleşmenin belirli aralıklarla kontrol edilmesi tavsiye edilmektedir.
 5. Bu sözleşme içeriğinin tamamını açıkça anlayamadıysanız, Heyoo hizmetlerini kullanmaya başlamamalısınız ya da kullanmayı durdurmalısınız.
 6. Heyoo hizmetlerinin kapsamı ve kullanıcıların tabi olduğu kurallar ve diğer yasal konular aşağıdaki gibidir:

Temel kurallar:

 1. HeyOo abonesi olarak her yıl 1 Nisan döneminde tekrarlanan HeyOo abonelik sürecine dahil olunur.
 2. Web sitesi kodlarına erişiminiz / sahipliğiniz söz konusu olamaz. Web sitesini oluşturan yazılımsal ve görsel her türlü varlığın sahibi HeyOo’dur (Mahir B.’dır). Hiçbir şartta kullanıcıya bir kaynak dosya verilmez, satılmaz.
 3. Hizmet HeyOo tarafından sunulmaya devam ediyorsa; kullanıcı, takip eden 1 Nisan’da aboneliğini teklif edilen ücret karşılığı devam ettirmeyi ya da devam ettirmemeyi seçebilir.
 4. Alacağınız hizmetin muadil örneklerini size daha önceden gösterip, nasıl bir hizmet alacağınızı önceden kesin olarak bilmenizi sağlayacağız. Hizmeti size sunduğumuz haliyle teklif ediyor ve ücretli ya da ücretsiz herhangi türde bir geliştirme, düzenleme taahhüt etmiyoruz. Bir yanılgı yaşamanız ihtimaline karşı, ücret ödemenizi takip eden 7 gün içinde hizmetten vazgeçmenizin mümkün olduğunu ve ödeme yapmışsanız bunun eksiksiz geri iade edilmesini kabul edeceğimizi bildiriyoruz.
 5. Hizmetin başlangıcında alınacak olan iki ücret söz konusudur.
  - İlk kurulum ücreti (Sadece ilk kurulumda alınır.)
  - Yıllık abonelik ücreti (1 yıllık abonelik ücretidir. Her yıl 1 Nisan’da size tutarı bildirilir.)
 6. Abonelik hizmetinin başlangıcında HeyOo tarafından taahhüt edilen hizmet süresi bir (1) yıldır. Takip eden 1 Nisan tarihilerinde aboneliğinizi devam ettirmeniz durumunda yeniden bir yıllık hizmet taahhüt edilir. heyOo hizmetleri hiçbir şartta 1 yıldan fazla bir taahhütle sunulmaz. (3. Taraflardan alınan hizmetler dolayısıyla olabilecek durumlar bu sözleşmenin devamında bildirilmiştir.)
 7. Kurulum ve Abonelik ücretleri bir yıllık dönemler için alınır. Hizmetin alınmasından vazgeçilmesi veya benzer herhangi bir sebeple, abonelik sürecinin herhangi bir anında ücretin iadesi veya “hizmetin kullanılmadığı süre ve benzeri gerekçelerle, kalan süre adı altında tamamen ya da kısmen ücret iadesi istenemez. 

Kullanıcı olmak:

 1. Heyoo kullanıcısı olmak için; 18 yaşından büyük olmak, bu sözleşmenin kabul edilmesi, istenilen bazı bilgilerin Heyoo’ya gönderilmesi ve belirlenen ücretin Heyoo’ya ödenmesi gerekmektedir. Hemen sonrasında Heyoo, hizmetlerin kullanılabilmesi için gerekli bilgileri e-posta ile kişiye bildirir ve kullanıcı olunur.

Hizmetin tanımlaması:

 1. Heyoo hazır web sitesi hizmeti, sınırlı kapasitede kullanım öngören şahısların veya tüzel kimlikli kullanıcıların web sitesi ihtiyacı için bir çözüm olarak sunulmuştur. Çoğu durumda bu sınırlamalar yeterli olsa da; 5 adet e-posta hesabı, 1.5 gb. depolama alanı ve 4 gb./ay sunucu trafiğini aşan bir ihtiyaç durumunda Heyoo web sitelerinin uygun bir çözüm olmama ihtimali göz önüne alınmalıdır.
 2. Heyoo web siteleri, sınırlı sayıda temel görsel web tasarım ögeleriyle ve bir içerikten yoksun olarak kullanıcının kullanımına sunulur. Kullanıcılara, içeriklerini kendilerinin oluşturmasına imkan veren yönetim paneline erişim bilgileri bildirilir. Kullanıcılar, yönetim paneline erişim bilgilerinin güvenli saklanmasından sorumludur ve bu bilgiler ile site içeriğinin gözetimsiz bir şekilde değiştirilebileceğini bilmektedirler.
 3. Kullanıcılar; bu web sitelerini kullanmaya başlamadan önce, web sitelerinin görsel ve yazılımsal özellikleri hakkında bilgilendirildiklerini ve kendilerine sunulduğu haliyle bu hizmetten faydalanmak istediklerini kabul etmiş olurlar.
 4. Heyoo web sitelerinin ftp hesapları yoktur. Kullanıcılar kaynak dosyalara erişmeyi talep edemez, kullanımlarına sunulan web sitelerinin görselleri ya da programlamasını içeren kodlar dahil hiçbir dijital kaynağın kendisine verilmesini talep edemez, taşınmasını isteyemez, taşıyamaz, kopyalayamaz.
 5. Heyoo, web sitesinin içeriğini kullanıcı adına oluşturmayı ve web sitesinin ilk sunulan halindeki özelliklerini değiştirmeyi, ekleme yapmayı ve geliştirmeyi vaad ve taahhüt etmez. Heyoo,  gerekli gördüğü durumlarda görsel ve yazılımsal değişiklikler yapabilir.
 6. Kullanıcılar, web sitesine herhangi bir kodun eklenmesini talep edemez (css, js, html, asp, php, phyton, java, flash, izleme kodları, link değişim kodları, gömülü kod blokları, gizli linkler vb.).
 7. Hizmetin başlangıcında ya da devamı süresince ücretli ya da ücretsiz olarak ek bir hizmet vermesi Heyoo’nun inisiyatifindedir. Heyoo bu talebi kabul edebilir ya da reddedebilir.

Hizmetin yerine getirilmesi:

 1. Açılan web sitesinin, ilişkilendirilen alan adına bağlı olarak internette ulaşılabilir hale gelmesi, eğer e-posta hesabı Heyoo tarafından sağlanacaksa e-posta hesaplarının açılarak bunlara erişim ve yönetim paneli bilgilerinin kullanıcının bildirdiği e-posta adresine gönderilmesiyle birlikte Heyoo’nun sunduğu hizmeti yerine getirdiği kabul edilir.

Ücret iadesi:

 1. Kullanıcıların, Heyoo tarafından hizmetin yerine getirilmesini takip eden 7 takvim günü içerisinde, bu hizmeti almaktan vazgeçme ve ücret iadesi isteme hakkı bulunmaktadır. Böyle bir durumda alınan ücretin tamamı kesintisiz olarak iade edilir. Bu süre aşıldığında kullanıcılar kısmen olarak dahi ücret iadesi talep edemezler.

Telif:

 1. Heyoo web sitelerinin, kullanıcı tarafından sonradan eklenen içerik ögeleri hariç tüm hakları her durumda Heyoo’ya aittir. Bu hak, kısmen olarak dahi hiçbir şekilde kullanıcılara devredilmemektedir.
 2. Kullanıcı tarafından oluşturulan içeriklerin sahibi yine kullanıcılardır. Kullanıcı tarafından yüklendiği de göz önüne alındığında bu içeriklerin zaten kullanıcıların elinde olduğu kabul edilir. Hizmetin sona ermesi durumunda kullanıcı kendisine bir arşiv verilmesi ve benzeri bir talepte bulunamaz (metin, dosya, veritabanı vs.).

Alan adı (Domain):

 1. Heyoo; aslında kullanıcının lehine ve çıkarına da olduğu düşüncesiyle, alan adlarını kendilerinin tescil ettirmesini ve yönetimini sağlamalarını önerir. Heyoo, kullanıcıların alan adı sahipliğiyle ilgilenmez, tescil etmez, tescil süresini uzatmaz, takip etmez ve yönetmez. Bu işlemleri yaparken kullanıcılara danışmanlık yapsa bile kullanıcıların alan adına ilişkin tüm sorumlulukları kendilerine aittir.
 2. Heyoo, alan adlarının bildirdiği DNS adreslerine yönlendirmesini, gerektiğinde yeniden değiştirilmesini de kullanıcılardan talep edebilir.

Barındırma (Hosting) ve Elektronik posta adresi (E-mail, E-Posta):

 1. Heyoo, web sitelerinin barındırılması, e-posta hesapları ve diğer bağlı hizmetleri için üçüncü taraf firmalardan hizmet alır. Heyoo, bu hizmetlerin kesintiye uğramaması ve müşteri memnuniyeti için mümkün olan tüm önlemleri almaya çalışır. Verilerin düzenli olarak yedeği alınıyor ve %99 oranında kesintisiz erişim sağlanıyor olsa da, oluşabilecek kesintilerden ve veri kayıplarından Heyoo’nun sorumlu olmayacağı kabul edilmiş sayılmaktadır.
 2. Heyoo, barındırma ve bağlı diğer hizmetleri aldığı yeri değiştirebilir, sunucularda değişiklikler yapabilir, taşıyabilir, bakım ve güncellemeler yapabilir. Bu gibi durumlarda sitelerde kesintiler meydana gelebilir. Kullanıcılar bu durumdan Heyoo’yu sorumlu tutamaz.
 3. Kullanıcılar, kendi özel e-mail adreslerini kullanabilecekleri gibi, bu hizmeti Google ya da Yandex gibi servislerden de kendi adlarına alabilirler. Bu hizmetlerin kurulumu kullanıcıların kendi sorumluluklarındadır. Heyoo, bu amaçla kullanıcılardan gelen DNS değişikliği taleplerini yerine getirir.
 4. E-posta hizmetinin kullanımı Google, Yandex gibi servislerden alındığında bu hesapların kurulumu, yönetimi ve bakımı kullanıcıların kendi sorumluluklarındadır. Heyoo, ücret karşılığında bu düzenlemeleri yapmayı kabul ya da reddedebilir.
 5. Kullanıcılar e-posta hesaplarını Heyoo’dan alacaklarsa; kullanılacak e-posta adreslerini web sitesinin yayınlanmasına başlanmadan önce Heyoo’ya bildirir. Hizmet verilen süre boyunca bu e-posta adresi sayısı en fazla 5 adet olabilir. Her bir e-posta hesabının kullanım kapasitesi en fazla 250 MB ile sınırlıdır. E-posta hesabının sınırlanmış kapasitesi dolmamış olsa bile 30 günü aşan sürede sunuculardan silinir.
 6. Heyoo, kullanıcıların e-posta hesaplarına erişmez, izlemez ve arşivlemez. Kullanıcıların kullanımına sunulan e-posta adreslerinin kullanılmasından, yedeklenmesinden, arşivlenmesinden kullanıcılar sorumludur. Kullanıcılar gerekli gördüğü durumlarda e-postalarını kendi seçtiği şekilde saklamalıdır. Heyoo’nun, kullanıcılara e-posta kullanımı ve e-posta yönetim programlarının kullanımları hakkında eğitim verme ve öğretme yükümlülüğü yoktur. (Örneğin: Outlook, Mac Mail, IOS ya da Android işletim sistemli akıllı cihazlar gibi.)
 7. Kullanıcılar e-posta hesaplarını izinsiz mail gönderimi için kullanamaz. Bu yönde bir kullanım Heyoo’nun hizmet sunduğu diğer kullanıcılara da zarar verebileceğinden bu yönde bir kullanımın yaratacağı yasal sorumlulukları ve oluşabilecek zararları tazmin etmeyi kabul etmiş sayılır.
 8. Heyoo web sitelerinde toplu e-posta gönderimi hizmeti verilmez. Her bir e-posta hesabıyla e-mail gönderme sınırı hakkında Heyoo’nun hizmet aldığı üçüncü taraf olan yer sağlayıcının kullanım sınırlarına ve diğer kurallarına uyulmak zorunludur. Aksi hallerde kullanıcı bu hizmetin sınırlandırılabileceğini ya da durdurulabileceğini ve bu sözleşmenin bir bildirim yapılmaksızın iptal edilebileceğini kabul etmiş sayılır.

Diğer şartlar:

 1. Heyoo, web sitesi içeriğinin kullanıcılar tarafından oluşturulduğu boş bir platform sunar. Dolayısıyla, sunulan hizmetlerle bağlantılı oluşabilecek tüm yasal ve maddi sorumluluklar kullanıcılara aittir.
 2. Web sitesini kullanan kullanıcı, web sitesinde iletişim bilgileri sayfasını yayınlamak, açık adresini ve telefon numarasını görünür bir şekilde bu sayfada bulundurmak zorundadır.
 3. İlgili web sitesine ilişkin, bu sözleşme çerçevesinde kalmak şartıyla sadece yetkili kullanıcı Heyoo ile iletişim kurabilir. İlgili web sitesi hakkında bu kişiden başkası dikkate alınmaz.
 4. Oluşturulan içeriklerin tüm sorumluluğu kullanıcılara ait olmak üzere ve Heyoo tarafından hiçbir ön denetim yapılmadan yayına girdiğinden, oluşturulan içeriğin hukuka aykırı olmadığından emin olunmalıdır. İçerik yayına alındığı anda kullanıcıların hukuki sorumluluğu başladığından, oluşturulan içeriğin daha sonra kullanıcının kendisi veya şikayet/haberdar edilmesi vs. üzerine Heyoo tarafından silinmiş olması kullanıcı sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.
 5. Kullanıcılar; web sitesi ve hizmete bağlı e-posta adreslerinin kullanımından doğan zararlardan sorumlu olduğunu, meydana gelecek zararları ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
 6. Web sitesini kullanan kullanıcı, web sitesini Heyoo’ya bildirdiği kullanım amacı haricinde bir amaçla kullanamaz. Web sitelerinin kullanım amacının değiştirilmesi suretiyle yasadışı kullanım girişimleri engellenir.
 7. Kullanıma sunulan her bir web sitesi sadece ilk ilişkilendirildiği alan adı ile kullanılabilir. Kullanıcılar, web sitesinin ilk kez yayına açılmasından sonra herhangi bir zamanda web sitesinin başka bir alan adı ile ilişkilendirilmesini ve bağlı olarak çalışmaya devam etmesini talep edemez. Kullanıcılar kullanım haklarını bir başka kişiye devredemez.
 8. Kullanıcılar Heyoo web sitelerini; link sağlama kaynağı, forum sitesi, dosya depolama ve/veya paylaşma sitesi, kumar sitesi, bahis sitesi, pornografik yayın sitesi, piramit yapıda organize olmuş kazanç sistemi web sitesi olarak kullanamaz. Kullanıcılar tarafından oluşturulan içerikler bu sözleşmeye,  Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve ek olarak uluslararası hukuka aykırı olamaz. Web sitesinde yasadışı web sitelerine herhangi türde bir bağlantı verilemez.
 9. Heyoo; kullanıma sunduğu sitelerinin alt bölümüne, kendi seçtiği bir metin ya da görsel öge kullanarak Heyoo’nun kendi web sitesine link ekler. Kullanıcılar bu linkin bulunmasını kabul eder ve kaldırılmasını talep edemez.
 10. Kullanıcı, takip eden dönem yıl başlangıcında bildirilen yıllık ödemeleri, zamanında ve tam olarak yapmadığında, kullanıcının kullanımına sunulan web sitesi kullandırma hizmeti sonlandırılır ve kullanıcı tarafından yüklenen tüm içerikler kalıcı olarak silinir. Bu durumda sunulan diğer tüm hizmetler de durdurulur. Bu duruma bağlı herhangi bir kayıptan, e-posta hesaplarının kapanmasından dolayı oluşacak zararlardan Heyoo sorumlu tutulmayacaktır.
 11. Heyoo, kullanıma sunulan web sitelerinin güvenliği için elinden gelen özeni gösterir ancak Heyoo’nun özen yükümlülüğünden başka yükümlülüğü yoktur. Barındırma hizmeti ve benzeri hizmet veren firmaların güvenliği sağlayamaması ya da Heyoo web sitelerine yasadışı olarak erişilerek bilgilerin değiştirilmesi gibi hallerde doğrudan ya da dolaylı herhangi bir zarara ilişkin Heyoo’nun sorumluluğu kabul edilmemektedir.
 12. Yasal zorunluluğun söz konusu olması ve yetkili makamlar tarafından usulüne uygun olarak talep edilmesi halinde kullanıcı bilgileri ilgili makamla paylaşılabilir.

İhtilaflar:

 1. Bu sözleşmesel ilişki nedeniyle taraflar arasında doğabilecek ihtilaflarda Heyoo’nun kayıtlarının (e-posta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları vs.) geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacağı, bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğu kabul edilmektedir.
 2. Bu sözleşme hükümleri dolayısıyla meydana gelebilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanacak olup, ihtilafların çözümlenmesinde Antalya ili merkezindeki mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.